Leveransvillkor

Det finns Några krav på Hur bilderna får användas:

De får ej användas i syfte att skada eller kränka.

De får ej skada scoutrörelsen.

Mitt namn måste finnas i anslutning till bilden (om ej annan överenskomelse träffas).