Priskategorier


Fastpris: 1000
Funkia: 130
Kan ej köpas: Visa prislista
sff 2008: Visa prislista
ssf: 150

Leveransvillkor

Det finns Några krav på Hur bilderna får användas:

De får ej användas i syfte att skada eller kränka.

De får ej skada scoutrörelsen.

Mitt namn måste finnas i anslutning till bilden (om ej annan överenskomelse träffas).

Gustav Gerdes, fotograf.gerdes, fotograf, fotograf sökes, bröllop, foto, scout, bilder